JAR PPL - Criteria & Procedures

De kandidaat-mindervaldie piloot zal aan verschillende criteria moeten voldoen om de oefenvergunning Privaat Piloot of Zweefvliegpiloot en het bijbehorende medische certificaat te kunnen bekomen. Indien de kandidaat ook een scholarship wil aanvragen bij het Belgian Handflight Fund moet hij of zij ook nog voldoen aan een paar extra criteria van het Fonds. Hieronder beschrijven wij in chronologische volgorde de procedures die de kandidaat zal moeten volgen en de criteria waaraan hij of zij ondermer zal moeten voldoen. 


Copyright © 2009-2014  Belgian Handflight Fund   -  Website created by Kris Van Nuffel in Webpage Maker
This page was created on July the 23rd 2014
Op deze website vindt U alles betreffende onze doelstellingen, onze projecten en ons team. Bent U een mindervalide met een handicap aan de onderste ledematen? Hebt U altijd gedroomd van een vliegbrevet en die gedachte meteen weer opzij gezet gezien uw handicap of ziekte? Wel, dan is voor U het moment nu gekomen. Sinds september 2009 kunnen mensen met een handicap aan de onderste ledematen ook in België (leren) vliegen. Kijk alvast even rond op onze site. Bent U een bestuurder van een Belgische vliegclub en wilt ook U één van uw toestellen aanpassen met de uitneembare hand controls of wilt U donor worden die ons fonds wil  steunen? Stuur dan een maitje naar info@handflight.be

Wilt U dit alles afdrukken?  Alle webpagina's op deze site zijn in het A4 formaat opgesteld.
          

Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Welkom bij het Belgian Handflight Fund
    

Downloads & Contacts
Handflight - Welkom
Handflight Beurzen
Handflight Projecten
Pers & Media

Motivatie
Om te leren vliegen is behoorlijk wat motivatie en doorzettingsvermogen nodig. Het is een leerproces dat voor de meeste leerling-piloten 2 tot 3 jaar in beslag neemt en  zowel een theoretisch als een praktisch hoofdstuk omvat. Tijdens een eerste gesprek maken wij kennis met de kandidaat en voelen wij graag de passie en gedrevenheid  die nodig zijn om een vliegbrevet te behalen.

Mobiliteit
Mindervaliden worden in het luchtvaartmilieu ook wel eens "personen met een beperkte mobiliteit" genoemd. Ofschoon de handciap aan de onderste ledematen in de cockpit volledig opgevangen wordt door de uitneembare hand controls, is er toch nog een zekere vorm van mobiliteit en een minimale zelfredzaamheid nodig om aan deze sport te kunnen beginnen als mindervalide. Immers: ook als mindervalide moet men zelfstanding in die cockpit geraken. Indien de kanidaat ook als enige persoon aan boord overlandsvlchten wil kunnen maken, dan moet hij of zij ook zelfstandig de rolstoel of krukken kunnen wegbergen in het vliegtuig en deze er ook weer kunnen uithalen voor gebruik na de vlucht. Voorts vragen de veiligheidsregels dat elke piloot het toestel voldoende snel en op een veilige manier moet kunnen verlaten in geval van bijv. brand aan  boord.

Luchtvaartmedische criteria
De hand controls laten de mindervalide piloten toe om het vliegtuig volledig met beide handen te besturen. Ofschoon deze aanpassing in het vliegtuig de handicap aan de onderste ledematen kan compenseren moet de mindervalide piloot net zoals elke normaalvalide piloot voldoen aan een de gangbare luchtvaartmedische criteria. Deze omvatten bijvoorbeeld: een goed oogzicht, een gezond cardiovasculair systeem, een goede evenwichtszin, een voldoende goed gehoor, normale respiratoire capaciteiten, een normale bloedspiegel, ...  Als de kandidaat (buiten zijn handicap aan de onderste ledematen) voldoet aan alle andere "normale" medische eisen, zal de Luchtvaarmedische Commissie een medische test in vlucht aanbevelen bij de Dienst Vergunningen.

Medische test in vlucht
Tijdens een medische test in vlucht zal de kandidaat piloot aan een door het Directoraat Generaal der Luchtvaart aangeduide erkende instructeur-examinator moeten bewijzen dat hij of zij met de hand controls het vliegtuig op een veilige manier kan (leren) besturen op de grond en in vlucht. Als dat het geval is, dan zal de examinator positief adviseren aan de Medische Dienst van het Directoraat Generaal van de Luchtvaart, waarop deze dienst een medisch certificaat zal uitschrijven. Daarbij hoort dan ook nog een Oefenvergunning uitgeschreven door  de Dienst Vergunningen. Beide documenten samen laten de leerling piloot toe om zijn praktische opleiding aan te vatten. Vanaf dit moment krijgt de mindervalide leerling dezelfde mogelijkheden als een normaalvalide leerling-piloot, zij het dat er wel een beperking op zijn medisch certificaat zal staan, zijnde "AHL" wat staat voor "Aircraft with approved hand controls only".

Bestuurscomité Handflight
De hierboven besproken procedures zullen al snel twee tot drie maand in beslag nemen. Pas als de mindervalide leerling-piloot zijn oefenvergunning en medisch certificaat op zak heeft, kan hij aanspraak maken op een scholarship uitgereikt door het Belgian Handflight Fund. Tot het al dan niet uitreiken van een scholarship wordt beslist in het Bestuurscomité van Handflight. De Koning Boudewijnstichting kijkt er op toe dat de scholarships op een objectieve en neutrale manier worden uitgereikt.

Latest news