Hoe maakt U een gift aan het Belgian Handflight Fund? 

U kan uw gift overmaken door overschrijving op het onderstaande rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting (Brederodestraat 21 - 1000 Brussel):

000-0000004-04

  vermeld daar bij expliciet de mededeling:

"S20630 Belgian Handflight Fund"


Hoe kan U het Belgian Handflight Fund steunen?

Door een gift over te maken op het Belgian Handflight Fund, kan U ons helpen om onze projecten te realiseren. Net zoals alle projecten hangt ook aan het aanpassen van vliegtuigen en het toegankelijk maken van de betrokken vliegclubs een significant prijskaartje. Om de nodige fondsen te vergaren geven de stichters van het Belgian Handflight Fund informatiesessies aan geïnteresseerde schenkers (serviceclubs, bedrijven en individuen)

Het Belgian Handflight fonds wordt beheerd door de Koning Boudwijnstiichting. Voor elke gift ontvangt de schenker een dankbrief van de Koning Boudewijnstichting. Voor elke gift vanaf 40€ ontvangt de schenker eveneens een fiscaal attest (dit wordt door de Koning Boudewijnstichting opgestuurd in de maand februari van het daaropvolgende jaar.)Wat gebeurt er vervolgens met uw gift?

Het Bestuurscomité van het Belgian Handflight Fund zal op objectieve manier projecten selecteren. Indien er scholarships worden uitgereikt dan zal een onafhankelijke jury het Bestuurscomité adviseren. De Koning Boudewijnstichting zal er steeds op toezien dat de gelden op een professionele en objectieve manier worden toegekend aan de begunstigen en op optimale manier worden ingezet voor het realiseren van de projecten. Daarbij waakt de Koning Boudewijnstichting er steeds over dat het publieke belang wordt nagestreefd.

Indien wij van een vliegclubs de vraag krijgen om een project te steunen, dan worden deze aanvraag besproken in de eerstvolgende vergadering van het Handflight Bestuurscomité. Indien alle leden van het Bestuur het eens zijn met de uitvoering van het project en ook de Koning Boudewijnstichting oordeelt dat he project voldoet aan de criteria en de doelstellingen van het Handflight Fund wordt aan de betrokken vliegclub een overeenkomstbrief overgemaakt door de Koning Boudewijnstichting.  Na de uitvoering van het project dient de begunstigde club de uitgegeven bedragen ook te bewijzen met facturen. Op die manier kan U er 100% zeker van zijn dat uw steun goed besteed werd.

Copyright © 2009-2014  Belgian Handflight Fund   -  Website created by Kris Van Nuffel in Webpage Maker
This page was created on July the 23rd 2014
Op deze website vindt U alles betreffende onze doelstellingen, onze projecten en ons team. Bent U een mindervalide met een handicap aan de onderste ledematen? Hebt U altijd gedroomd van een vliegbrevet en die gedachte meteen weer opzij gezet gezien uw handicap of ziekte? Wel, dan is voor U het moment nu gekomen. Sinds september 2009 kunnen mensen met een handicap aan de onderste ledematen ook in België (leren) vliegen. Kijk alvast even rond op onze site. Bent U een bestuurder van een Belgische vliegclub en wilt ook U één van uw toestellen aanpassen met de uitneembare hand controls of wilt U donor worden die ons fonds wil  steunen? Stuur dan een maitje naar info@handflight.be

Wilt U dit alles afdrukken?  Alle webpagina's op deze site zijn in het A4 formaat opgesteld.
          

Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Welkom bij het Belgian Handflight Fund
    

Downloads & Contacts
Handflight - Welkom
Handflight Beurzen
Handflight Projecten
Pers & Media
Latest news