Scholarships toegekend door het Belgian Handflight Fund

Doelstelling:
Leren vliegen is niet goedkoop. Om de drempel te verlagen voor geďnteresseerde mindervalide personen, wil het Belgian Handflight Fund jaarlijks scholarships uitreiken aan mindervalide leerling-piloten.  In 2010 werd de allereerste Handflight PPL Scholarships uitgereikt in het kader van Project Ursel Handflight. Koen Vandersarren ontving toen een Handflight Privat Pilot Scholarship ten bedrage van 5.000€.

In december 2011 werden twee Handflight GPL Scholarships uitgereikt aan Dieter Andries en Hans Claes. GPL staat voor "Glider Pilot License". Deze steun ging naar de Tournai Air CLub in Maubray alwaar deze werd omgezet in een krediet aan vlieguren voor deze beide leerling-piloten. Hans Claes behaalde in juni 2012 in de Tournai Air Club zijn GPL licentie. Proficiat Hans!

De criteria:
De criteria en de te volgen modaliteiten vindt U op de pagina "Criteria en procedures" en in de PDF brochure betreffende de "Handflight Scholarships - Type JAR PPL en GPL", dewelke U kan vinden op onze Download pagina.

Periodiciteit:
Sinds 2011 hebben wij binnen Handflight continu een oproep actief voor de beurzen PPL & GPL. U kan dus ten allen tijde uw aanvraag indienen. De beurzen zelf worden uitgereikt naargelang de ingediende aanvragen en naargelang de beschikbare financiële middelen in Handflight.Termijn:
In maart 2010 zal het Belgian Handflight Fund een oproep lanceren tot de kandidaat mindervalide piloten. Wij gaan ervan uit dat de eerste scholarships ten vroegste uitgereikt zullen kunnen worden in mei-juni 2010. Vooralleer tot uitreiking over te kunnen gaan moeten wij immers eerst de aanvragen van geďnteresseerde personen kunnen verzamelen. Vervolgens zullen wij nagaan of deze kandidaten ook in aanmerking kunnen komen voor een scholarship. Daartoe gaan wij te werk volgens strikte criteria. Uit de kandidaten die voldoen aan die criteria zal het Bestuurscomité van Handflight uiteindelijk de mensen uitkiezen die een scholarship zullen ontvangen.
Waarde van de scholarships:
Het Handflight Privat Pilot Scholarship  vertegenwoordigt een steun van 5.000€ aan de betrokken vliegclub en betaalt ongeveer de helft van de totale opleidingskost. Van deze beurzen worden er jaarlijks maximaal twee uitgereikt. Het Handflight Glider Pilot Scholarship vertegenwoordigt een steun van 1.000€ aan de betrokken zweefvliegclub en financiert nagenoeg de volledige opleiding tot zweefvliegpiloot. De ervaring leert dat het belangrijk is om samen met de theoretsiche opleiding ook al de praktische opleiding aan te vatten. Beiden vullen elkaar immers perfect aan.  Onze scholarships willen voor de kandidaat-piloten de instapdrempel verlagen en hen een soort van "vliegende start" geven. De scholarships zullen niet als geldelijk bedrag aan de kandidaat verstrekt worden, maar zullen aan de betrokken vliegclub overgemaakt worden zodat deze de kandidaat-piloot een meerbeurtenkaart kan overhandigen, goed voor een aantal vlieguren.

Hoe een scholarship aanvragen?
Eén ŕ tweemaal per jaar zal er op de website van de Koning Boudewijnstichting een oproep gepubliceerd worden. Het is dan aan de mindervalide kandidaat-piloten om een aanvraag tot het bekomen van een scholarship in te dienen. De kandidaturen worden ook door hen verzameld en vervolgens aan ons Bestuurscomité voorgelegd.  De KBS publiceert voor elke oproep ook een kandidaatsformulier op haar website. Dit formulier moet dan ingevuld terug gestuurd worden. Voor meer info kan je ook steeds terecht bij Isabelle Swolfs van de Koning Boudewijnstichting. (Stuur dan gewoon een mailtje naar swolfsi@kbs-frb.be)
Copyright © 2009-2014  Belgian Handflight Fund   -  Website created by Kris Van Nuffel in Webpage Maker
This page was created on July the 23rd 2014
Op deze website vindt U alles betreffende onze doelstellingen, onze projecten en ons team. Bent U een mindervalide met een handicap aan de onderste ledematen? Hebt U altijd gedroomd van een vliegbrevet en die gedachte meteen weer opzij gezet gezien uw handicap of ziekte? Wel, dan is voor U het moment nu gekomen. Sinds september 2009 kunnen mensen met een handicap aan de onderste ledematen ook in België (leren) vliegen. Kijk alvast even rond op onze site. Bent U een bestuurder van een Belgische vliegclub en wilt ook U één van uw toestellen aanpassen met de uitneembare hand controls of wilt U donor worden die ons fonds wil  steunen? Stuur dan een maitje naar info@handflight.be

Wilt U dit alles afdrukken?  Alle webpagina's op deze site zijn in het A4 formaat opgesteld.
          

Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Welkom bij het Belgian Handflight Fund
    

Klik op de afbeelding hierboven om de brochure te downloaden.
Downloads & Contacts
Handflight - Welkom
Handflight Beurzen
Handflight Projecten
Pers & Media
Latest news